Da giả tập xăm khổ A4

Giá: 32000 đ

Da giả dùng cho học viên tập xăm . Da chất lượng cao giống như da thật giúp bạn có cảm giác giống như phun xăm thật sự trên cơ thể người.
Mua hàng